Taunton, Weir & White Sts - 1/1984 - 105firephotos