Stoughton, MA WF Phillips Ave, 4/14/2016 - 105firephotos