Stoughton, MA Box 2151 Washington St, 1/6/2016 - 105firephotos